คำขวัญอำเภอหนองม่วง : มะม่วงบริบูรณ์ ขนุนยวงงาม ข้าวหลามแสนอร่อย ไร่อ้อยเขียวขจี ประเพณีเพียบพร้อม นอบน้อมองค์นารายณ์
ประวัติสำนักงาน
วิสัยทัศน์
บุคลากรของหน่วยงาน
 ข้อมูลการผลิตพืชที่สำคัญ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ข้อมูลตำบล
จัดซื้อจัดจ้าง
ปฏิทินการปฏิบัติงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
แผนพัฒนาอำเภอ
วิสาหกิจชุมชน
การจัดการความรู้ KM
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี
อำเภอบ้านหมี่
อำเภอชัยบาดาล
อำเภอโคกสำโรง
อำเภอพัฒนานิค
อำเภอท่าวุ้ง
อำเภอท่าหลวง
อำเภอสระโบสถ์
อำเภอโคกเจริญ
อำเภอลำสนธิ
ภาพข่าว/กิจกรรม


ข่าวย้อนหลัง>>>

 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรมส่งเสริมการเกษตร
กองการเจ้าหน้าที่
ระบบสารสนเทศการผลิต
การบริหารจัดการองค์กร
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
การออกใบรับรองข้าว
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
    
    
    
   
   
   

This is the content for Layout P Tag

สาระน่ารู้
ศพก.ต้นแบบอำเภอหนองม่วง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่10 บ้านหน่วยประคอง ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยนาย บุญสม แย้มครวญเป็นเกษตรกรต้นแบบ

ศพก.เครือข่าย บ้านหนองไทร ตำบลชอนสมบูรณ์ โดย นายลือชัย เกิดศรีเป็นเกษตรกรต้นแบบ

ศพก.เครือข่าย บ้านชอนขุด ตำบลชอนสารเดช โดย นายชูชาติ สมัยมาก เป็นเกษตรกรต้นแบบ

 

ศพก.เครือข่าย บ้านบ่อตาปัง ตำบลยางโทน โดย นางเกษร สมเรือง เป็นเกษตรกรต้นแบบ


สำนักงานเกษตรอำเภอหนองม่วง
472 หมู่ 4 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
โทร. 0-3643-2088 E-mail : lopburi11@doae.go.th หรือ
http://nongmuang.lopburi.doae.go.th
จัดทำโดยนายนักปราชญ์ ขลิบปั้น ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
E-mail : monota089@gmail.com
นายบุญสม แย้มครวญ
เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำไร่
ระดับประเทศ
ประจำปี 2556
อ่านรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์เด่นของ
วิสาหกิจชุมชน
อำเภอหนองม่วง
อำเภอเมืองลพบุรี
อำเภอเมืองลพบุรี
แผนที่อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562

<< >>

- ประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดหนอนกระทู้ลายจุด ดูรายละเอียด>>>

-ประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ดูรายละเอียด>>>

 

 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง

-สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดูรายระเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2561 ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษจิกายน2561ดูรายละเอียด>>

-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม2561 ดูรายละเอียด>>>

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

-ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อฯ ไตรมาสที่ 2

ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนพฤษภาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนเมษายน 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนมีนาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนมกราคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนธันวาคม 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนพฤษจิกายน 2562 ดูรายละเอียด>>

-ประการผู้ชนะการเสนอราคาในเดือนกันยายน 2562 ดูรายละเอียด>>